Εδώ συγκεντρώνονται πρόσφατοι νόμοι που αφορούν στην αναπηρία και αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο παρέμβασης της Συνομοσπονδίας.