Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Παιδείας

Αθήνα: 26/08/2016

ΠΡΟΣ:
κ. Ν. Φίλη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
- Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας, κ. Θ. Πελεγρίνη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, κ. Ι. Παντή
- Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
- Δ/νση Ειδικής Αγωγής
- Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην τροπολογία για την ειδική εκπαίδευση που συμπεριλήφθηκε στο σ/ν με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»


Κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή την τροπολογία για την ειδική εκπαίδευση που συμπεριλήφθηκε στο σ/ν με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και αφορά στην κάλυψη των κενών θέσεων της ειδικής εκπαίδευσης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την παρούσα επιστολή της, εκφράζει για ακόμη μία φορά την έντονη δυσαρέσκειά της στην πάγια τακτική του Υπουργείου Παιδείας να αγνοεί τις διαχρονικές ελλείψεις που σημειώνονται στο χώρο της Εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία και να προχωρά για άλλη μια φορά στη λήψη ανεπαρκών μέτρων και πολιτικών για την ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με την τροπολογία αυτή, η οποία, για άλλη μια φορά συντάχθηκε ερήμην της Ε.Σ.Α.μεΑ, των φορέων μελών της και των συλλογικών οργάνων της εκπαιδευτικής κοινότητας, δεν έχει λάβει καμία μέριμνα για την επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευτικών που είναι άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, αλλά ούτε και διασφαλίζει ότι η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία θα παρέχεται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Θέτει ως τυπικά προσόντα τα διδακτορικά, μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής κ.α. αλλά δεν προσμετρά την αναπηρία άνω του 67% (πιστοποιημένη από ΚΕΠΑ), αφήνοντας για άλλη μία χρονιά τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία ή χρόνια πάθηση εκτός μοριοδότησης.
Κύριε Υπουργέ,
Σας υποβάλουμε ξανά το παν - αναπηρικό αίτημα επαναφοράς του Πίνακα Α για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ατόμων με αναπηρία και του Ειδικού Βοηθητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Επίσης υποβάλλουμε εκ νέου το αίτημα που αφορά στην κατάθεση διάταξης, για το διορισμό των εκπαιδευτικών με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω κατά προτεραιότητα σε ποσοστό 10% στη Γενική Εκπαίδευση.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι και τα δυο παραπάνω αιτήματα υπήρξαν σαφείς προεκλογικές δεσμεύσεις του Σύριζα προς τα άτομα με αναπηρία.
Ως εκ τούτου σας καταθέτουμε συνολικά τα εξής πάγια και διαχρονικά αιτήματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στο χώρο της εκπαίδευσης:
1. Επαναφορά του Πίνακα Α΄ και την κατά προτεραιότητα πρόσληψη των εκπαιδευτικών με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με το συγκεκριμένο ποσοστό 20% επί του συνόλου των προσλήψεων.
2. Την κατά προτεραιότητα πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έχουν αναπηρία σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό και άνω (50%), η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στη Γενική Εκπαίδευση.
3. Τη διασφάλιση ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει υποχρεωτικά, πέραν των προβλεπόμενων προσόντων, να διαθέτουν εξειδίκευση στη γραφή Braille ή στην ελληνική νοηματική γλώσσα προκειμένου να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες τυφλών και κωφών μαθητών και σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης που φοιτούν μαθητές με προβλήματα όρασης ή ακοής αντίστοιχα.
Θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο να υπάρχει έστω και μία πιθανότητα που να επιτρέπει τη μετάθεση εκπαιδευτικών οι οποίοι δε διαθέτουν πιστοποιητικό στο σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille σε ΣΜΕΑΕ τυφλών ή Επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, σε σχολικές μονάδες κωφών αντίστοιχα. Το παραπάνω αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου 21 «Διορισμοί εκπαιδευτικών ΕΑΕ -Υπηρεσιακές μεταβολές» : «Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι πέραν των προβλεπόμενων προσόντων διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών και στη γραφή Braille των τυφλών που πιστοποιείται με βάση τη παράγραφο 3 του άρθρου 7, μετατίθενται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες τυφλών και κωφών».
Τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει κι από τις σχετικές λίστες των υποψήφιων αναπληρωτών, χιλιάδες εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης διαθέτουν πιστοποίηση καλής γνώσης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille, ή Επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα την οποία απέκτησαν κατόπιν σχετικής επιμόρφωσης. Με δεδομένη την ύπαρξη πληθώρας εκπαιδευτικών που έχουν γνώση του συστήματος Braille, ή Επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, είναι αδιανόητο εκπαιδευτικός της Γενικής Εκπαίδευσης μη γνώστης της γραφής Braille, ή της Ε.Ν.Γ. να μετατεθεί σε ΣΜΕΑΕ τυφλών ή σε σχολική μονάδα κωφών, αντίστοιχα, ο οποίος θα αδυνατεί λόγω της συγκεκριμένης έλλειψης, να ανταποκριθεί έστω και στοιχειωδώς στην εκπαίδευση τυφλών ή κωφών μαθητών αντίστοιχα.
Τυχόν μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης στις ως άνω σχολικές μονάδες θα πρέπει να έχουν ως μοναδικό κριτήριο την ουσιαστική εκπαίδευση των τυφλών ή κωφών μαθητών κι όχι την απορρόφηση υπεράριθμων μονίμων εκπαιδευτικών.
Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη διάταξη θα πρέπει να διορθωθεί και να διατυπωθεί ως εξής: «Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας παραγράφου, πρέπει υποχρεωτικά, πέραν των προβλεπόμενων προσόντων, να διαθέτουν εξειδίκευση στη γραφή Braille ή στην ελληνική νοηματική γλώσσα προκειμένου να μετατεθούν σε σχολικές μονάδες τυφλών και κωφών μαθητών και σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης που φοιτούν μαθητές με προβλήματα όρασης ή ακοής αντίστοιχα, που πιστοποιείται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7».
4. Κανένας μόνιμος εκπαιδευτικός σε δομές ΣΜΕΑΕ χωρίς εξειδίκευση στην ΕΑΕ.
Οι δομές της ειδικής αγωγής πρέπει να στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς που έχουν εξειδίκευση στην ειδική αγωγή, τουλάχιστον μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στην ειδική αγωγή. Δεν μπορεί να επιτρέπει το Υπουργείο Παιδείας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής χωρίς ειδικά προσόντα να υπηρετούν σε αυτές τις δομές.
Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 αναφέρει:
«4. Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με μετάθεση ή διορισμό, αποσπώνται σε ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης, προγράμματα παράλληλης στήριξης, πρώιμης παρέμβασης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι, μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ως ακολούθως:
α) Κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παρ.1 του άρθρου 16.
β) Ακολουθούν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις τουλάχιστον μίας (1) εκ των κατωτέρω περιπτώσεων, κατά την ακόλουθη ιεράρχηση:
αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.
ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και προγράμματα.
γγ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% .
δδ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
εε) Έχουν προϋπηρεσία σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας.
γ) Αν εξακολουθεί να συντρέχει αδυναμία πλήρωσης των κενών διατίθενται εκπαιδευτικοί χωρίς κανένα από τα ανωτέρω προσόντα ή χαρακτηριστικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί συμμετέχουν υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα σε προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης που υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών».
Οι παράγραφοι β και γ πρέπει να αποσυρθούν ολόκληρες, για το λόγο ότι:
Αποτελεί έλλειψη σεβασμού προς τον ίδιο το θεσμό της ΕΑΕ, δείχνει ανεπάρκεια επιστημονικής και παιδαγωγικής τεκμηρίωσης, μα πάνω απ' όλα είναι προσβλητικό απέναντι στα παιδιά με αναπηρία, στους γονείς τους και στους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και πολύχρονη εμπειρία σε όλες τις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, να καταλαμβάνουν θέσεις εκπαιδευτικοί χωρίς κανένα τυπικό και ουσιαστικό προσόν εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή. Και το ζήτημα της επαναφοράς χωρίς καμία ασφαλιστική δικλείδα των κατόχων πιστοποιητικού παρακολούθησης των σεμιναρίων τετρακοσίων (400) ωρών, πρέπει να λήξει οριστικά!
Η ειδική αγωγή απαιτεί εξειδικευμένη γνώση. Από ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης, παράλληλη ένταξη, μέχρι ΚΕΔΔΥ. Η ειδική αγωγή δεν είναι τόπος εύρεσης εργασίας. Είναι μία σοβαρή διαδικασία που πρέπει να γίνεται μόνο από άτομα με εξειδικευμένη γνώση.
Στο βωμό της εξοικονόμησης χρημάτων, της μείωσης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών που δημιούργησαν οι καταργήσεις εργαστηριακών ωρών, οι μειώσεις ωρών σε βασικά μαθήματα κ.τ.λ. δεν πρέπει να θυσιάσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία.
5. Να δοθούν 12 μόρια σε εκπαιδευτικούς με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω για λόγους ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση με τους εκπαιδευτικούς με ένα ανάπηρο τέκνο και τους πολύτεκνους.
Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄) «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο Ν. 3848/2010 (Α'71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».
Κρίνουμε θετική την ανωτέρα ρύθμιση, που άλλωστε αποτελούσε χρόνιο αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ., αλλά ικανοποιήθηκε μόνο ως προς το 50%, διότι σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, οι εκπαιδευτικοί που έχουν ένα ανάπηρο τέκνο παίρνουν 10 μόρια, δηλαδή όσα και οι πολύτεκνοι, αλλά ο εκπαιδευτικός που έχει ο ίδιος αναπηρία, παίρνει 7 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3848/2010 όπως ισχύει.
Αυτό σημαίνει ότι το άτομο με αναπηρία δεν απολαμβάνει αντίστοιχης μεταχείρισης από το νομοθέτη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3848/2010, οι εκπαιδευτικοί με ένα τέκνο με αναπηρία, έπαιρναν 5 μόρια και με το νέο νόμο παίρνουν 10 μόρια, δηλαδή 5 επιπλέον. Το ίδιο ζητάμε να γίνει και με τους εκπαιδευτικούς που έχουν οι ίδιοι αναπηρία, για λόγους ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση, δηλαδή να πάρουν 5 μόρια επιπλέον, οπότε τα μόρια να γίνουν 12.
Ως εκ τούτου ζητάμε τη διόρθωση της εν λόγω ρύθμισης με την προσθήκη διάταξης που να δίνει 12 μόρια στους εκπαιδευτικούς με αναπηρία, με ποσοστό 50% και άνω.
Με αυτή τη ρύθμιση η ισχύουσα νομοθεσία θα εναρμονιστεί με την νομοθεσία άλλων ανεπτυγμένων χωρών, με τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν. 4074/2012) καθώς και με ευρωπαϊκές οδηγίες όπως η Οδηγία 2000/78/ΕΚ που αφορά στην ίση μεταχείριση στην απασχόληση και έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με την ψήφιση του ν. 3304/2005.
6. Στα κοινωνικά κριτήρια για την πρόσληψη εκπαιδευτικών με αναπηρία να ενταχθούν και τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω, λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι στο βασικό θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει την απασχόληση των ΑμεΑ εντάσσονται και τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω και αφετέρου ότι οι επιτροπές ΚΕΠΑ δίνουν χαμηλά ποσοστά αναπηρίας ακόμα και σε βαριές κατηγορίες αναπηρίας.
Επίσης, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο όρος «μόνιμη» αναπηρία, στις γνωματεύσεις αναπηρίας πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής: «Η γνωμάτευση αναπηρίας πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας» όταν αφορά σε θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και όχι μόνιμων.
Κύριε Υπουργέ,
Αναμένουμε και επιζητούμε την πραγματοποίηση μίας σοβαρής διαδικασίας διαβούλευσης με την Ε.Σ.Α.μεΑ και τους Φορείς Μέλη της, καθώς επίσης και τους Φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα.
Επίσης ζητούμε άμεσα συνάντηση μαζί σας για να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις μας συνολικά.
Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. » Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην τροπολογία για την ειδική εκπαίδευση που συμπεριλήφθηκε στο σ/ν με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis